Praktiske oplysninger

Tilmelding
Medlemmmer har mulighed for at tilmelde sig, så snart vi kender datoen på næste udstilling.

Gæsteudstillere
Kan tilmeldes efter 1. januar til forårsudstillingen og efter 1. august kan du tilmeldes til efterårsudstillingen, hvis der stadig er plads.

Formøde/planlægningsmøde
Vi holder et formøde ca. en måned inden vores udstilling, samme sted som vi udstiller.
Her kan udstillerne finde deres ønskeplads og planlægge deres udstilling.
Udstillerne får tildelt deres pladser i den rækkefølge, man er til tilmeldt.

Hvis man gerne vil stå sammen med nogle bestemte udstillere, så skal I også tilmelde jer samtidig.
For at undgå den lange ventetid for de sidste, på først til mølle listen, så vil jeg gerne have oplyst ønsket bord meter ved tilmeldingen og hvordan I gerne vil stå.
Ellers kommer I bagerst i køen på først til mølle listen.

Formødet er samtidig sidste frist for tilmelding!

Til vores forårsudstilling har medlemmerne mulighed, for at få det ønskede antal borde som I har brug for.

Til vores efterårsudstilling, kan man max. få tildelt 2 stk. 180 cm borde, hvis der stadig er plads til rådighed, så kan man få et ekstra bord, som tildeles efter først til mølle listen.

For at undgå en kontingent forhøjelse, blev der til vores Generalforsamling besluttet, at hver udstiller betaler 5 Kr. pr. m2 bordplads.
Det bliver afregnet til formødet.

Udstillerne skiftes til at sidde ved kassen ca. en halv time i løbet af weekenden.
Der vil blive uddelt en kasseliste med tidspunkter til velkomstmødet.
Vi har en indbyrdes konkurrence, med hvem der har den flotteste - pæneste eller mest interessante stand.

Vi har en kutyme med, at udstillerne kommer med en kage til vores gratis kaffebord.
Foreningen giver morgenkaffe, kaffebord og gratis frokost til medlemmer, begge dage vi udstiller.
Foreningen opfordrer udstillerne til, at de ikke står på den samme plads hver gang!
Det er for at få en større variation i udstillingen.