Udstillings info

Tilmelding
Medlemmer, har mulighed for at skrive sig på "først til mølle listen" til næste udstilling, når vi udstiller.
Hvis du ikke deltager i udstillingen, så kan du sende en mail til formanden.

Gæsteudstillere
Kan tilmeldes efter 1. januar til forårsudstillingen og efter 1. august til efterårsudstillingen, hvis der stadig er plads.

Formøde/planlægningsmøde
Vi holder et formøde ca. en måned inden vores udstilling, det er samme sted som vi udstiller.
Her kan udstillerne finde deres ønskeplads og planlægge deres udstilling.
Udstillerne får tildelt deres pladser i samme rækkefølge, som de har tilmeldt sig.
Der skal tages hensyn aftaler med hallen og brandmyndighederne.

Hvis man gerne vil stå sammen med nogle bestemte udstillere, så skal I tilmelde jer samtidig.
For at undgå den lange ventetid for de sidste på "først til mølle listen", vil jeg gerne have oplyst
hvor mange borde I skal bruge og hvordan I gerne vil stå og har I specielle ønsker
f.eks. Vægplads, udenomsplads, midt gulv, eller er det lige meget hvor I står.
Efter formødet bliver der lavet en standoversigt, som bliver sendt rundt til alle udstillere.
Bestyrelsen har en måltegning.

Formødet er samtidig sidste frist for tilmelding!

Til vores udstilling i idrætshaller og lignende, har medlemmerne mulighed for at få det ønskede antal borde, som de har brug for.
Gæsteudstillere kan maks. få 2 borde + 1 byttebord.

Til vores udstilling Rebbøl Centeret, kan alle få tildelt 2 stk. 180 cm borde + 1 byttebord,
hvis der stadig er plads til rådighed i lokalet, så kan man få et ekstra bord,
som tildeles efter først til mølle listen..., så længe der er plads i lokalet.
Til Generalforsamlingen blev der besluttet, at hver udstiller betaler 20 Kr. pr. bord, der er til rådighed i lokalerne.
Hvis foreningen skal leje borde, er prisen på bytteborde 50 Kr. Hvis man selv har borde med, betales ingen bordafgift.
Bordafgiften bliver opkrævet, når vi udstiller.

Udstillerne skiftes til at sidde ved kassen ca. en halv time i løbet af weekenden.

Der vil blive uddelt en kasseliste med tidspunkter til velkomstmødet,tidspunkterne kan evt. byttes indbyrdes.

Konkurrencer:
Vi har en indbyrdes konkurrence, med hvem der har den flotteste - pæneste eller mest interessante stand.
Alle betalende gæster får udleveret en stemmeseddel, hvor på de kan vinde en præmie hver dag.
Vi har også en stor Tombola, så sponsorgaver er meget velkommen.

Kaffebord:
Der er gratis kaffebord til alle gæster, når entreen på 20 kr. er betalt.
Vi har en kutyme med, at udstillerne kommer med en kage til vores gratis kaffebord.
Foreningen giver morgenkaffe, kaffebord og gratis frokost til medlemmer, begge dage vi udstiller.

Foreningen opfordrer udstillerne til, at de ikke står på den samme plads hver gang. Det vil give en større variation i udstillingen.

Alle hjælper med sammenpakning af udstillingen, hvis man ikke kan hjælpe med borde,
så er der også køkken og alm. rengøring.